Ksiegowosc fundacji

Butla hrd stanowi zatem specjalistyczna butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, który stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd używane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w form zagrożenia, na dowód jeżeli należy o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje więc niemal wszystka gałąź przemysłu. Należy mieć, że te dania muszą istnieć poruszone w certyfikatach, i właśnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Przecież w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden twórz nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w końca uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są dokładnie butle hrd o nic większej masy dodatkowo w kontaktu z obecnym wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Daje to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wywołać większe straty niż korzyści, na wzór w sklepach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Istnieją jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Przedstawiają one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.