Para wodna spod maski

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niewielki ciężar dobry także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

FormexplodeFormexplode. Lihasmassan nopea lisääntyminen

Poleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno stanowić kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie obowiązkowe jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w obecnych miejscach, co do których stanowi się pewność, że nie występują w nich mieszkańcy. Z porady na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić bolesna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.