Zaklady chemiczne dolnoslaskie

Bezrobotni, zarejestrowani w urzędach pracy mogą zawierać na 40 tys. zł dotacji, jeżeli zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Procedura nie jest za skomplikowana, a wysokość dofinansowania zachęca do podjęcia ryzyka.

Jednak, aby zaczęta praca przyniosła pożądany efekt należy prawidłowo się przygotować. Wybierając branżę, sporządzając biznesplan należy uwzględnić wszystkie obciążenia publicznoprawne jakie trzeba będzie wydawać i dodatkowe obostrzenia wynikające z ustaw podatkowych.

Dokonując rejestracji należy precyzyjnie określić rodzaj prace gospodarczej jaka będzie kierowana, formę opodatkowania oraz zapisać się do ZUS. Mając uprawnienia do płacenia składek na preferencyjnych warunkach w tekście ZUA należy wpisać symbol 05700. Niższe składki na ZUS można opłacać przez 24 miesiące.

Rodzaj działalności gospodarczej, wykonywanej na rzecz osób fizycznych określi termin instalacji kasy fiskalnej. W pewnych przypadkach kasę należy zainstalować przed wykonaniem pierwszej sprzedaży, w przeciwnych w ścisłym czasie, i w różnych przypadkach po osiągnięciu określonego obrotu. Dlatego już wcześniej trzeba rozglądnąć się za odpowiednim urządzeniem. Kraków kasy fiskalne oferuje pełny wachlarz typów urządzeń fiskalnych, odpowiednio dopasowanych do wybranych branż.

Rejestracja kasy fiskalnej przebiega dwuetapowo. Najpierw należy poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji fiskalnej – termin ten nie jest jasny, tak dlatego zawiadomienie można wrzucić w tytule nawet dzień przed instalacją. Wtedy w ciągu 7 dniu po instalacji, należy poinformować urząd, że kasa została zainstalowana. Jeżeli kasę fiskalną zainstalowano w działającym terminie, złożono stosowne dokumenty do urzędu można się starać o zwrot poniesionego wydatku na zakup, w wysokości 700 zł, nie więcej jednak niż 90% wartości kasy.

Kolejna ważna decyzja dotyczy podatku VAT. W wybranych przypadkach warto zapisać się jako podatnik VAT, czasami oznaczona jest zwłoka przynajmniej do punktu przekroczenia określonych obrotów – tj. 150.000 zł. W poszczególnych branżach, np. handel paliwami lub metalami dobrymi nie ma drodze z wykorzystania ze zdjęcia, wtedy z dniem rejestracji działalności gospodarczej należy zapisać się na papieru VAT-R.